รับจดทะเบียนบริษัท เพียง 6,900 บาท

ห้างหุ้นส่วน 3,900 บาท

 ส่งเอกสารเข้า Line @ หรือ email visualizeac.official@gmail.com

รับจดทะเบียนบริษัท เพียง 6,900 บาท

ห้างหุ้นส่วน 3,900 บาท

รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว
📍 ฟรีตราประทับ
📍 ฟรีเอกสารเปิดบัญชีธนาคาร
📍 ฟรีฟอร์มเอกสารทางบัญชี
📍 หนังสือจัดตั้งบริษัท
📍 หนังสือรับรองบริษัท
📍 ฟรีข้อมูลเพื่อออกใบกำกับภาษี
📍 ฟรี คู่มือบัญชี-ภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
เปิดเสร็จ ไม่ผูกมัดทำบัญชี
สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม 2 อย่าง
📌 สำเนาบัตรประชาชน 3 ท่าน
📌 สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท
ส่งแจ้งมาทางข้อความ
ระยะเวลาดำเนินการ 1-3 วัน

ให้บริการบัญชีครบวงจร

✔️ รับยื่นภาษีร้านค้าออนไลน์(บุคคลธรรมดา)

✔️ จดทะเบียนบริษัท และอื่นๆ

✔️ ทำบัญชีและภาษี

✔️ ปิดงบการเงิน

✔️ ตรวจสอบบัญชี